Общи условия

ВНИМАНИЕ! Моля внимателно прочетете тези условия, преди да използвате този уеб сайт. Ако използвате този уеб сайт се счита, че приемате и сте съгласни с тези условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, моля не използвайте този уеб сайт.

 
Права и отговорности на страните

Задълженията на toner1.bg по отношение на продуктите и услугите, които се предлагат в този сайт се управляват от съответните споразумения с вносителите и/или дистрибуторите на представляваните продукти и нищо в този Сайт не може да ги промени. toner1.bg има право по всяко време и без предупреждение на прави промени в публикуваните материали, услуги и цени. Някои от публикуваните материали може да бъдат остарели, като toner1.bg не поема отговорност да ги актуализира. Материалите и услугите в този Сайт са ограничени само до посочените условия за тях без да се осигуряват каквито и да е гаранции вкл. търговски и целеви.

 
Ограничение на отговорността

toner1.bg, неговите доставчици или трети лица не носят никаква отговорност при никакви обстоятелства за каквито и да е щети вкл., но не само щети от пропуснати ползи, от загуба на информация или др. произтекли от употребата, невъзможността за употреба или резултатите от употребата на този Сайт, като това е независимо от съществуването или несъществуването на предупреждение спрямо toner1.bg за възможност да възникнат такива вреди. В случай , че вследствие на използването на този Сайт, или материали от него от ваша страна доведе до възникването на вреди, за които е необходим ремонт, сервизиране или поправка на оборудване или информация, ВИЕ поемате цялата отговорност и всички разходи свързани с отстраняването на нанесените вреди. Съответните закони във вашата страна може да не допускат ограничаването или изключването на закономерни щети, затова тези ограничения е възможно да не се отнасят до вас.

 
Информация от потребителите

toner1.bg не иска да получава конфиденциална или защитена информация от вас чрез този Сайт. Всички материали, информация и други съобщения, излъчени или изпратени от този Сайт, ще се считат за неповерителни и непредставляващи предмет на права. Работата с личната информация, която Вие по желание можете да изпратите до toner1.bg с цел получаването на продукти или услуги, предлагани от този сайт, е под закрилата. Нямате право да излагате или изпращате от или към този уеб сайт каквато и да е незаконна, обидна, клеветническа, неприлична, порнографска или друга информация, която е в нарушение с действащите закони.

 
Търговски марки

Всички използвани имена, знаци и символи на продукти публикувани в този сайт са търговски марки или са защитени от авторското право, които са притежание на техните собственици.

 
Общи бележки

toner1.bg управлява този Сайт от офисите си във Варна, България. toner1.bg не декларира, че материалите или услугите в този Сайт са подходящи или достъпни извън България и съответно достъпът до тях от територии, където съдържанието им е незаконно, е забранен.

toner1.bg може да променя тези Условия по всяко време, като след промяната актуализира датата на публикация. През известен интервал от време ние ви препоръчваме да посещавате тази страница, за да преглеждате актуалните в момента Условия, защото те са обвързващи за вас.


Права и задължения съгласно Закона за защита на потребителите:

Съгласно ЗЗП ние от toner1.bg сме длъжни и Ви предоставяме свободно следната информация:

1. Името и адреса ни: Топ Копи, гр. Варна, ул. "Георги С. Раковски" №78.

2. Основните характеристики на стоките са изписани подробно в страницата за представяне на всеки продукт.

3. Цената на стоките е в български лева и е изписана С ВКЛ. ДДС на страниците за представяне на съответния продукт.

4. Цените на стоките са свободни и могат да бъдат променяни. Цените остават твърди и не подлежат на промяна в периода от потвърждаване на поръчката до извършване на плащането в определения срок. 

5. Стойността на транспортните разходи за доставка, които НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ в цената на стоките и можете да видите в раздела Условия за доставка.

6. Ние не налагаме никаква допълнителна стойност при използването на представените средства за комуникация с нас, които са:

- Лично на място в офиса ни на адрес:  гр. Варна, ул. "Георги С. Раковски" №78;

- тел.:052 / 630 268 – цената на разговорите зависят от вашия тарифен план към оператора, който използвате;

- e-mail: toner1.store@gmail.com.

7. Начините за доставка са описани подробно в раздела Условия за доставка.

8. Ние НЕ ИЗИСКВАМЕ АВАНСОВО плащане на стоките. Вие заплащате поръчаните продукти в момента на тяхното получаване, с което договора за доставка на стоки се счита за изпълнен и от двете страни. Начините за плащане са описани в раздел Как да поръчам?

9. Вие, като потребител, имате право на отказ от закупения продукт. Как можете да се възползвате от правото си на връщане на стоката, е описано в раздела Условия за отказ и връщане на стоката.

10. toner1.bg ви гарантира, че вашите данни, въведени при заявката за закупуване и информацията за направените от вас поръчки, няма да станат достояние на трети лица.